EPU wznawia wysyłkę pism.

W dniu wczorajszym tj. 21 maja 2020 r. na stronach internetowych Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego opublikowany został komunikat zgodnie z którym zarządzeniem Nr 30/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie postępowania z wysyłką pism sądowych (…) w związku z treścią art. 46 pkt 20 i art. 68 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 875) o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2 (…) uchylono § 1 zarządzenia nr 12/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 18 marca 2020 roku z dniem 22 maja 2020 roku – co oznacza, że bieg terminów procesowych i sądowych, który się nie rozpoczął, biegnie od 23 maja 2020 roku, a bieg tych terminów, które uległy zawieszeniu będzie z tą datą biegł dalej. W związku z powyższym korespondencja sądowa będzie wysyłana od dnia 22 maja 2020 roku.

Poprzedni

Następny