Wsparcie prawnika w czasie pandemii COVID 19

Usługi w czasie Covid-19

Oferujemy wysoko specjalistyczne wsparcie prawne. Eksperckie analizy dotyczące struktur Państwa biznesu. Oceny poziomu bezpieczeństwa istniejących rozwiązań w przedsiębiorstwie. Zaplanowanie strategii dla biznesu w dobie pandemii koronawirusa i maksymalnej jego efektywności.

 

Zakres usług:

RESTRUKTURYZACJA

Twoje finanse w czasie pandemii

PRACOWNICY

Uprawnienia i obowiązki pracodawcy

WINDYKACJA

Odzyskiwanie i zabezpieczanie należności

UMOWY NAJMU

Analiza oraz negocjacje

Brak właściwego dostosowania się do aktualnej sytuacji i zaniechanie wypracowania nowych rozwiązań biznesowych może w wielu przypadkach doprowadzić do negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstw.

POMOC  I WSPARCIE

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy wysokospecjalistyczne wsparcie prawne, w tym ekspercką analizę dotyczącą struktur Państwa biznesu, ocenę poziomu bezpieczeństwa istniejących rozwiązań w przedsiębiorstwie, pomoc w zaplanowaniu strategii dla biznesu w dobie pandemii i zmaksymalizowanie jej efektywności – co z perspektywy praktyki obrotu ma kluczowy wpływ na życie przedsiębiorców w nowej rzeczywistości.

UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA

Oceniamy poziom zagrożenia wywołany skutkami pandemii COVID-19 dla stabilności przedsiębiorstw. Udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym, jak również podmiotom będącym ich wierzycielami. W sposób kompleksowy reprezentujemy interesy naszych Klientów w relacjach z wierzycielami negocjując warunki odroczenia lub umorzenia części wierzytelności. Opracowujemy propozycje układowe zmierzające do zabezpieczenia interesów naszych Klientów.

Ponadto, występujemy w imieniu Klientów w toku postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

WINDYKACJA

Reprezentujemy i doradzamy naszym Klientom w procesach windykacji wierzytelności w sektorze B2C oraz B2B. W dobie kryzysu oferujemy pełen wachlarz usług począwszy od windykacji polubownej, aż do windykacji sądowo – egzekucyjnej. Świadczymy usługi z zakresu dochodzenia wierzytelności od spadkobierców dłużników, jak również windykacji roszczeń zabezpieczonych hipotecznie.

PRAWO  PRACY

W czasie epidemii COVID – 19 koncentrujemy się na wskazywaniu uprawnień
i obowiązków pracodawcy wynikających z wprowadzanych tarcz antykryzysowych, w tym przede wszystkim rozwiązań dotyczących świadczenia postojowego, jednorazowych pożyczek, dofinansowań kosztów prowadzonej działalności (pakiety pomocowe), zwolnień ze składek ZUS, dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników, czy możliwości wprowadzenia elastycznego czasu pracy.

Pomagamy w procesach związanych z rozwiązywaniem umów o pracę oraz reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami.

KREDYT I LEASING

Negocjujemy dla naszych Klientów warunki odroczenia lub zawieszenia płatności rat kredytów i leasingów. Sporządzamy kompleksową dokumentację niezbędną w procesach negocjacyjnych z podmiotami z sektora finansowego, w tym bankami.

Naszym celem jest identyfikacja kluczowych problemów Państwa firmy oraz ograniczenie negatywnego wpływu pandemii na prowadzoną działalność gospodarczą.

siedziba:

GPD Kancelaria Prawna Drabik
ul. Obrzeżna 7A lok. U9
02-691 Warszawa
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00