GRUPA PRAWNA DRABIK

O NAS

Nasza strategia rozwoju to biznes odpowiedzialny społecznie (ang. Corporate Social Responsibility, CSR). Opracowując plany operacyjne uwzględniamy przede wszystkim potrzeby naszych Klientów, ale również interesy społeczne, aspekt ochrony środowiska i relacje w zasobach ludzkich, by zapewnić naszym pracownikom przyjazne miejsce pracy, a naszym Klientom najwyższą jakość świadczonych usług przy jednoczesnym niwelowaniu negatywnego wpływu biznesu na środowisko naturalne.

Jesteśmy EKO! W naszym nowoczesnym biurze wdrożyliśmy wiele proekologicznych rozwiązań,  w szczególności: używamy energooszczędnych urządzeń biurowych, korzystamy z obiegu dokumentacji elektronicznej, wdrożyliśmy wewnętrzną politykę oszczędzania papieru, korzystamy z dystrybutorów wody, segregujemy śmieci, zbieramy nakrętki i baterie, a następnie oddajemy je do punktów odbioru, tym samym wspierając lokalne akcje charytatywne. Zdajemy sobie sprawę, że nawet małe zmiany w funkcjonowaniu każdego biura w trosce o środowisko naturalne mogą znacząco wpłynąć na poprawę stanu przyrody, a także zdrowia ludzi i zwierząt. Zawsze dokonujemy wyborów proekologicznych.

NASZ ZESPÓŁ

W Grupie Prawnej Drabik od 11 lat tworzymy zgrany i świetnie prosperujący 30 osobowy Zespół, składający się z adwokatów, radców prawnych oraz pozostałych pracowników administracyjnych. Łączymy doświadczenie z nowoczesnym podejściem do prowadzonych spraw. Poza kompetencjami merytorycznymi, równie ważna jest dla nas pasja, zaangażowanie i współpraca, co pomaga nam w realizacji zadań na najwyższym poziomie. Cechuje nas różnorodność; tworząc i rozwijając nasze działania, a także realizując szkolenia stale poszerzamy nasz Zespół o nowych specjalistów. Wierzymy, że spójna polityka Grupy jest trzonem, który napędza nasz Zespół. Każdego dnia wykazujemy się profesjonalizmem w podjętych działaniach, skrupulatnością oraz pewnością siebie. Dzięki zgranemu Zespołowi nie ma dla Nas zadań nie do rozwiązania. Nie wierzysz? Przekonaj się sam.

Leszek Drabik

Leszek Drabik

Radca prawny

EDUKACJA
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mniejwięcej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – seminarzysta studiów doktoranckich w katedrze postępowania cywilnego

SPECJALIZACJE
Prawo Handlowe
Prawo Energetyczne
Prawo Budowlane

DOŚWIADCZENIE
W 2009 r. założył własną Kancelarię radcy prawnego, w której w tej chwili zatrudnia około 30 osób.  Specjalizuje się w prawie energetycznym, budowlanym i nieruchomościach. Jego pasją jest piłka nożna.

Bartosz Jakubek

Bartosz Jakubek

Adwokat; Dyrektor Departamentu Windykacji Masowej

EDUKACJA
Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada

mniejwięcej

Adwokacka w Warszawie (2016)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2012)

SPECJALIZACJE
Prawo cywilne i postępowanie cywilne
Prawo upadłościowe
Prawo bankowe
Prawo karne

DOŚWIADCZENIE
W Kancelarii jest odpowiedzialny za obsługę Klientów korporacyjnych w zakresie odzyskiwania należności na etapie sądowym i egzekucyjnym. Od ponad 4 lat reprezentuje Klientów, w sporach sądowych i postępowaniach egzekucyjnych, doradza również w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Grzegorz Jaworek

Grzegorz Jaworek

Adwokat

EDUKACJA
Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

mniejwięcej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 Specjalizacje
Prawo Karne;
Prawo Karne Skarbowe;
Postępowanie Karne;

DOŚWIADCZENIE
Od 5 lat zajmuje się reprezentowaniem klientów, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak sądowego, w sprawach z zakresu prawa karnego, oraz prawa karnego skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym oszustw kredytowych.

Wojciech Bartoszewicz

Wojciech Bartoszewicz

Radca Prawny

EDUKACJA
Aplikacja Radcowska – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

mniejwięcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 Specjalizacje
Prawo Gospodarcze;
Prawo Cywilne;
Doradztwo w sektorze IT;

DOŚWIADCZENIE
Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując zarówno z kancelariami prawnymi jak i przedsiębiorcami zajmując się bieżącą obsługą jako prawnik wewnętrzny (in-house lawyer). Biegle posługuje się językiem angielskim.

Marek Kulesa

Marek Kulesa

Ekspert

Specjalista w zakresie rynku energii elektrycznej i gazu, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią (TOE).

mniejwięcej

Uczestnik i wykładowca licznych szkoleń, kursów, seminariów z zakresu rynku energii elektrycznej, ciepła, gazu, zasady TPA oraz modeli rynków energii. Autor oraz współautor ponad 180 prac analitycznych dla przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców, jednostek samorządowych gmin i miast, z zakresu rynku energii.;

Błażej Wiśniewski

Błażej Wiśniewski

Adwokat

EDUKACJA
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

mniejwięcej

Wydział Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2016 r.)
 Specjalizacje
Prawo restrukturyzacyjne
Prawo upadłościowe
Postępowanie cywilne
Postępowanie egzekucyjne
Obsługa wierzytelności sekurytyzowanych

DOŚWIADCZENIE
Interesuje się optymalizacją procesów restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych zmierzających do zabezpieczenia interesów wierzycieli. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wierzytelności zabezpieczonych. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelariach w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny m.in. za opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych oraz obsługę procesową podmiotów korporacyjnych. Występował również jako pełnomocnik Polskiego Związku Sportowego przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Marta Majewska

Marta Majewska

Radca Prawny

EDUKACJA
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

mniejwięcej

SPECJALIZACJA

Prawo własności lokali
Prawo ubezpieczeń
Postępowanie cywilne
Prawo spółek handlowych

DOŚWIADCZENIE

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych oraz realizacji projektów z zakresu prawa cywilnego oraz spółek handlowych. W Kancelarii odpowiada m.in. za bezpośredni kontakt z Klientami, sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania, jak również przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych.

Uprzednio zdobywała doświadczenie w dziale procesowym dużego podmiotu na rynku ubezpieczeń, gdzie odpowiadała za sporządzanie pism procesowych, aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach sądów oraz przygotowywała opinie prawne. Dodatkowo, doświadczenie zdobywała podczas licznych praktyk w kancelariach radców prawnych oraz sądach rejonowych i okręgowych.

Wioleta Gałka

Wioleta Gałka

Kierownik Działu Administracyjnego

EDUKACJA
Wydział Dziennikarstwa

mniejwięcej

i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Do Zespołu Kancelarii Prawnej Drabik dołączyła we wrześniu 2017 roku. Odpowiada za obsługę finansową, kadrową i organizacyjną w Kancelarii. Wspiera również działania sekretariatu oraz procesy rekrutacyjne i personalne. Kontaktuje się z podwykonawcami Firmy. Nadzoruje pracę w dziale Call Center.

Jakub Rosik

Jakub Rosik

Kierownik Działu Wsparcia w Departamencie Administracyjno-Operacyjnym

EDUKACJA
Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji

mniejwięcej

Uniwersytet Łódzki – Wydział Informatyki

DOŚWIADCZENIE
W Grupie Prawnej pracuje od 2009 r. Posiada 8-letnie doświadczenie w dziedzinie windykacji.  W Kancelarii jest odpowiedzialny za nadzór oraz kontrolę pracy ponad 10-osobowego Zespołu zajmującego się kompleksową obsługą windykacji masowej. Ponadto bierze udział w procesie tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych procedur postępowania.

NASZA GRUPA

Kancelaria Prawna Drabik

 

Kancelaria świadczy usługi prawne dla Klientów Indywidualnych, MSP oraz Klientów Korporacyjnych. Specjalizujemy się w realizacji masowego i indywidualnego procesu dochodzenia należności od Dłużników. Obsługujemy i doradzamy w procesach budowlanych. Reprezentujemy Klientów przed Sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju.

 

GPD Drabik Jakubek Sp.k

 

Podmiot dedykowany do obsługi wierzytelności sekuratyzowanych. W chwili obecnej jesteśmy w fazie ubiegania się o stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz Klientów z sektora finansowego.

 

GPD Sp. z o.o.

 

GPD jest operatorem aplikacji windykacyjnej e-MON.pl oraz prowadzi innowacyjne szkolenia prawne, które pozwalają podnieść kompetencje zespołów zajmujących się obsługą Klienta i działów windykacji.

 

KARIERA W KANCELARII

W związku z dynamicznym rozwojem Kancelarii stale poszukujemy kreatywnych, zaangażowanych i nastawionych na rozwój osób. Zapewniamy ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze oraz szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Cenimy sobie profesjonalizm i skrupulatność.

KARIERA

CV ze zdjęciem prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Prosimy o zapoznanie się z klazulą RODO

siedziba:

GPD Kancelaria Prawna Drabik
ul. Obrzeżna 7A lok. U9
02-691 Warszawa
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00