Dlaczego kontaktuje się ze mną Kancelaria Prawna Drabik?
Kancelaria Prawna Drabik reprezentuje Wierzycieli indywidualnych i korporacyjnych w sprawach o zapłatę na drodze sądowo – egzekucyjnej. Jeżeli jako Dłużnicy otrzymaliście Państwo wezwanie do zapłaty z Kancelarii, oznacza to, że jesteśmy pełnomocnikiem Twojego Wierzyciela.
Dlaczego warto rozmawiać z Kancelarią?
Współpraca z Kancelarią prawną obsługującą Twojego Wierzyciela pozwala na polubowne rozwiązanie kwestii spłaty posiadanego zadłużenia. Kancelaria stara się to ułatwić, biorąc pod uwagę okoliczności życiowe i indywidualną sytuację materialną każdej osoby.

Co więcej, właściwie podjęta współpraca pozwala uniknąć dodatkowych kosztów postępowania sądowego i komorniczego oraz zapobiega wpisaniu do rejestru dłużników.

Dlaczego w trakcie rozmowy powinienem podać swoje dane osobowe?
Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i/lub numer PESEL, pozwalają nam upewnić się, czy rozmawiamy z właściwą osobą, tzn. dokładnie tą, której dana sprawa dotyczy. Kładziemy szczególny nacisk na to, aby przekazywane przez nas informacje trafiały zawsze do odpowiednich osób, a proces ich przetwarzania był zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych i innych odnośnych przepisów.
W jaki sposób mogę uregulować swój dług?
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy. Możesz też skorzystać z naszego czatu na dole strony. Wpłat należy dokonywać na podany w korespondencji numer konta bankowego.
Co się stanie gdy nie zapłacę?
Nieuregulowanie zobowiązania, a także brak kontaktu z Kancelarią, spowodują skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co znacząco podniesie wysokość zobowiązania do zapłaty. W interesie zarówno Państwa, jak i Kancelarii leży zatem polubowne rozwiązanie sprawy.
Na czym polega windykacja polubowna?
Windykacja polubowna obejmuje zgodne z prawem działania, których celem jest odzyskanie kwoty należnej Wierzycielowi, bez angażowania w proces windykacyjny sądu oraz komornika.
Ma ona na celu zawarcie porozumienia pomiędzy Dłużnikiem a Wierzycielem, dotyczącego warunków spłaty długu.
Na czym polega windykacja sądowa?
Windykacja sądowa to działania Wierzyciela, mające na celu uzyskanie w sprawie orzeczenia sądowego – nakazu zapłaty, ewentualnie wyroku. Nakaz lub wyrok, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, jest dokumentem, na podstawie którego Wierzyciel w każdej chwili może skierować wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z majątku Dłużnika.

Jest stosowana w sytuacji, w której Dłużnik i Wierzyciel nie ustalili harmonogramu spłaty zadłużenia, bądź uzgodniony wcześniej harmonogram nie jest wykonywany.

Czym skutkuje wpisanie do rejestru BIG?
Umieszczenie informacji o zobowiązaniach w Biurze Informacji Gospodarczej skutkuje faktycznym ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet przez 10 lat. Szcegółowy zakres informacji zamieszczanych w BIG reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostęnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Dłużnicy, których dane umieszczono w rejestrze BIG, mogą napotkać wiele trudności w korzystaniu z usług finansowych (np. kredyty, pożyczki, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (np. umowy abonamentowe z operatorami telefonii komórkowej, umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu), wynajmu lokali i wszelkich innych umów, w których kontrahent bada historię kredytową konsumenta przed zawarciem umowy.

W związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 przyjęcia interesantów w biurze Kancelarii zostają wstrzymane do odwołania.

Prosimy o kontakt z naszymi doradcami pod nr tel. 22 250 08 16 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Infolinia czynna pn-pt 8:00-17:00

Masz problem z zadłużeniem?

Rozwiążemy go.

 

 

siedziba:

GPD Kancelaria Prawna Drabik
ul. Obrzeżna 7A lok. U9
02-691 Warszawa
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00-16:00