Doręczenia pism za pośrednictwem portalu informacyjnego

Doręczenia pism za pośrednictwem portalu informacyjnego

Nie ulega wątpliwości, że pandemia spowodowała zmiany w wielu aspektach życia codziennego. Konieczność dostosowania dotychczasowych rozwiązań do nowej sytuacji wymusiła również podjęcie odpowiednich działań dla stworzenia możliwości prawidłowego funkcjonowania...