Opłaty po EPU

Opłaty po EPU

Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta prawna  opublikowały niedawno opinię naszego uzdolnionego aplikanta Błażeja Wiśniewskiego. Zapraszamy do zapoznania się treścią na łamach DGP  –...
Pandemia Covid 19

Pandemia Covid 19

Druga fala pandemii – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?Od kilku miesięcy polscy przedsiębiorcy z zacięciem walczą ze spowolnieniem gospodarki spowodowanym pandemią koronawirusa. W tych trudnych czasach, wobec zamrażania kolejnych branż oraz społecznej kwarantanny...
ODSETKI

ODSETKI

Od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie wysokości odsetek w transakcjach handlowych.I tak, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, to odsetki w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynoszą 8,1%.Natomiast gdy dłużnikiem nie...
EPU wznawia wysyłkę pism.

EPU wznawia wysyłkę pism.

W dniu wczorajszym tj. 21 maja 2020 r. na stronach internetowych Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego opublikowany został komunikat zgodnie z którym zarządzeniem Nr 30/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 18 maja...
Kredyt frankowy

Kredyt frankowy

SN (III CZP 11/20) wkrótce SN rozpozna zagadnienie prawne czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach...