Windykacja i Windykator reglamentowane?

Windykacja i Windykator reglamentowane?

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało informację o przygotowywaniu projektu ustawy, która miałaby na celu uregulowanie działalności windykacyjnej w Polsce. Do tej pory funkcjonowanie firm windykacyjnych nie jest objęte żadną regulacją prawną i opiera się w związku z...
Skuteczność zastrzeżenia kary umownej

Skuteczność zastrzeżenia kary umownej

Na gruncie tytułowego art. 4j ust. 3a pr. en. wywodzi się, że umowy sprzedaży paliw gazowych/energii elektrycznej, mogą zawierać zastrzeżenie kary umownej na wypadek przedwczesnego wypowiedzenia umowy przez odbiorcę bądź jej rozwiązania przez sprzedawcę z przyczyn...
Opłaty po EPU

Opłaty po EPU

Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta prawna  opublikowały niedawno opinię naszego uzdolnionego aplikanta Błażeja Wiśniewskiego. Zapraszamy do zapoznania się treścią na łamach DGP  –...
Pandemia Covid 19

Pandemia Covid 19

Druga fala pandemii – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?Od kilku miesięcy polscy przedsiębiorcy z zacięciem walczą ze spowolnieniem gospodarki spowodowanym pandemią koronawirusa. W tych trudnych czasach, wobec zamrażania kolejnych branż oraz społecznej kwarantanny...
ODSETKI

ODSETKI

Od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie wysokości odsetek w transakcjach handlowych.I tak, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, to odsetki w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynoszą 8,1%.Natomiast gdy dłużnikiem nie...
EPU wznawia wysyłkę pism.

EPU wznawia wysyłkę pism.

W dniu wczorajszym tj. 21 maja 2020 r. na stronach internetowych Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego opublikowany został komunikat zgodnie z którym zarządzeniem Nr 30/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 18 maja...