Pandemia Covid 19

Druga fala pandemii – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Od kilku miesięcy polscy przedsiębiorcy z zacięciem walczą ze spowolnieniem gospodarki spowodowanym pandemią koronawirusa. W tych trudnych czasach, wobec zamrażania kolejnych branż oraz społecznej kwarantanny poszczególne instytucje państwowe zaoferowały przedsiębiorcom szereg rozwiązań oraz instrumentów pomocowych. Jakie jednak formy wsparcia i pomocy będą dostępne dla przedsiębiorców w nadchodzących tygodniach?

Podczas konferencji, która odbyła się dnia 4 listopada 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych obostrzeń i ograniczeń w celu maksymalnego spowolnienia tempa pandemii koronawirusa, które bezpośrednio wpływają na poszczególne branże. Tym niemniej w celu ochrony miejsc pracy i przedsiębiorców, została przedstawiona propozycja przyszłych rozwiązań w ramach Tarczy antykryzysowej 2.0.

  • Wśród rozwiązań „10 działań antykryzysowych dla polskich przedsiębiorców” dla branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami sanitarnymi (np. gastronomii) zaproponowano dofinansowanie kosztów stałych w postaci subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości do 70% niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30% względem tego samego okresu 2019 r. oraz umorzenie tych subwencji pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30%.
  • Dla dużych firm, bez względu na przedmiot działalności, rząd zaoferował wydłużenie programu Tarczy Finansowej do 31 marca 2021 r. (w zakresie przyjmowania wniosków).
  • Przedsiębiorcy będą mogli również liczyć na zmianę zasad liczenia szkody z powodu koronawirusa w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu oraz długoterminowe pożyczki z gwarancją.
  • Premier zapowiedział kontynuację gwarancji de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. W Tarczy 2.0 znajdą się również sprawdzone rozwiązania, które podczas pierwszej fali pandemii okazały się bardzo skuteczne i pomocne dla przedsiębiorców.
  • Kontynuowane będą dopłaty do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego czasu pracy.
  • Przedłużone, ale tylko dla przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych ograniczeniami sanitarnymi, pozostanie zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne.
  • Na dofinansowanie będą mogli liczyć także przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zmianę zakresu prowadzonej działalności w ramach tzw. Dotacji na biznes.
  • Nowym, ale zachęcającym instrumentem w walce z kryzysową sytuacją będzie tzw. Polityka drugiej szansy dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji, która w zasadzie będzie opierać się na dofinasowaniu przez Agencję Rozwoju Przemysłu kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. ARP dofinansuje również branżę transportową, poprzez dotacje na pokrycie kosztów leasingu.

Podsumowując, w celu wsparcia polskich przedsiębiorców w dobie drugiej fali pandemii przedstawiono wiele sprawdzonych, a także nowych rozwiązań, które w swoim założeniu mają zapewnić ochronę gospodarce, utrzymać miejsca pracy oraz zminimalizować skutki wprowadzanych obostrzeń. Przedstawione założenia Tarczy 2.0 stanowią aktualnie jedynie postulaty, dlatego wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na konkretne rozwiązania prawne, które będą wspierać przedsiębiorców i pozwolą przetrwać ten trudny okres.

 

Autor: Justyna Pędrak – radca prawny

Poprzedni

Następny