ODSETKI

Od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie wysokości odsetek w transakcjach handlowych.

I tak, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, to odsetki w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynoszą 8,1%.

Natomiast gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, to odsetki w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynoszą 10,1%.

Poprzedni

Następny